Pretraga

Arhiva novosti


Ramske izreke

Ko s đavlom tikve sadi do ponoći, od ponoći mu od glavu pucaju! (Oprez je posebno potreban s nečovjekom!)


Meditacije dana

05.05.2016 Zaštićenost - sigurnost

Svaki čovjek koji dolazi na svijet
čitav svoj život traga za zaštićenošću.
Želi naći dom, sigurnost, ljudsku toplinu.
Tko ne nađe sigurnosti, pogođen je, načet.
Ne osjeća se dobro u vlastitoj koži.
Dijete mora naći nježnosti i sigurnost u oca i majke.
Mladići traže sigurnost kod djevojaka, i obrnuto.
Ljudi traže zaštićenost i sigurnost u braku i prijateljstvu.

Temelj svake sigurnosti jest ljubav
Gdje nema ljubavi, nego vlada sebičnost,
tu se razara sigurnost. Ljudi postaju usamljeni,
više ne znaju kamo pripadaju.
Gube svaki oslonac, bez domovine su,
uvijek nekamo tjerani a nikada zadovoljni.
Drama našeg vremena jest da jedni drugima
više ne možemo pružiti sigurnost -
sigurnost i zaštićenost doma
jer ni sami više nismo zaštićeni,
jer smo zaboravili ljubav,
jer smo napustili izvor svake ljubavi - Boga.

Želio bih ti jednostavno reći:
Pokušaj tihim obraćanjem Bogu opet naći ljubav.
Ako si u Bogu zaštićen, moći ćeš i svojim bližnjima
dati toplinu, zaštićenost, dom.
I tako ćeš postati sretan.

04.05.2016 Što čine majke

Nikada nisi bio toliko jedno s nekim čovjekom,
nikada toliko prisno povezan
kao sa svojom majkom.
Ona te je nosila, hranila, odgojila
meso od njezina mesa,
krv od njezine krvi.
Pio si svoj život
iz kaleža njezine ljubavi.

Tvoje rođenje bilo je za nju,
nakon svih bolova, divna radost.
I bilo bi jako žalosno ako danas
za svoju majku ne bi više bio radost.
Prave majke su fantastične,
starije kao i one mlade, koje su upravo tek postale majke.
One se redovito ne bave pronalascima,
nemaju katedre,
ne grade ceste, mostove i gradove.
One čine neizmjerno više. Stvaraju ljude za sutra.
Majke donose u svijet
ono što je najvažnije od svega: ljubav

Bog svako dijete ljubi srcem njegove majke.
Gdje majke kapituliraju, tu umire ljubav.
A gdje je ljubav mrtva, tu više ni jedan čovjek
ne može vjerovati u Boga ili u život.

03.05.2016 Spontana ljubav

Nemoj svoju ljubav stavljati na zlatarsku vagu.
Ne započinji najprije odvagivati koliko ćeš dati,
ni odmjeravati koliko daleko treba ići.
Neka tvoja ljubav bude spontana.
Odvagivana, odmjeravana ljubav i nije ljubav
To je račun. I ne donosi radosti.
Tako nećeš biti sretan,
nego životariš nepokretan i ravnodušan
a dani prolaze kao umorni spori putnički vlak.
U tvojoj nutrini nikada neće biti toplo.
Nikada nećeš imati volje zapjevati i poskočiti.

Spontana ljubav je nešto fantastično.
Spontana ljubav prema svojem mužu, prema svojoj ženi,
prema ljudima u tvojoj blizini, u tvojoj okolini.
Prema onome tko pati; prema onome tko stoji na rubu.
Spontana ljubav: tek ćeš po njoj postati čovjek.

Tvoje bogatstvo nije ono što imaš,
ono što posjeduješ od materijalnih dobara,
nego ono u čemu uživaš.
Ako se možeš radovati cvijeću,
smiješku, igri djeteta,
bogatiji si i sretniji od milijunera.
Spontana ljubav prema ljudima i stvarima
koje te okružuju - to je tvoje najveće bogatstvo.
Tada se možeš odreći mnogo čega drugoga.

02.05.2016 Srce svake obitelji

Svibanj je mjesec svih majki.
Prodavaonice nas potiču da kupimo nešto za Majčin dan.
No, nikada nemojmo zaboraviti: Najljepši dar je naše
poštovanje, briga i djetinja ljubav prema njima.

Nosi majku na rukama.
Prave majke su nešto divno.
One nas razumiju, rade za nas,
brinu se za nas, vole nas, mole za nas.
Jedino zlo koje nam nanesu:
umiru i ostavljaju nas.
Ako još imaš majku, poštuj je.
Nemoj čekati da umre da bi joj donio cvijeće.
Budi prema njoj dobar, i to ne samo na Majčin dan.

Ako ti je majka stara i možda se muči sa zdravljem,
pobrini se dvostruko za nju.
Ona je tebe nosila kroz jutro života,
ti nju nosi pun ljubavi kroz večer života.
Majka je srce svake obitelji,
veza koja sve drži zajedno,
vatra u srcu koja sve grije.
Koliko god ostario
i postigao u životu ne znam što,
ti ćeš za majku ostati uvijek njezino dijete.
Prave su majke spremne na upravo nemoguće
i najdivnije stvari ljubavi.
Majke su jedinstvene, nenadomjestive.