Arhiva novosti


Ramske izreke

O Božiću kad se žito želo! (U prenesenom značenju - Nikada!)


Povijest Rame

PREDGOVOR

Prošlost ramskog kraja do sada je, zbog različitih okolnosti, bila poznata samo površno i fragmentarno. Osjećala se stoga odavno potreba za jednom ozbiljnom i cjelovitom monografijom koja bi se pozabavila osobito nekim "spornim" i dugo prešućivanim pitanjima i događajima. Upravo je iz ovog razloga osamdesetih godina prošlog stoljeća fra Ljubo Lucić prikupio dostupnu i relevantnu građu te se čekao povoljniji, prije svega politički, kontekst za njezino objavljivanje.

Uslijedio je, međutim, uskoro rat i fra Ljubo je cijelo vrijeme njegova trajanja proveo u Sarajevu. Neposredno po okončanju rata, koncem prosinca 1995. godine, fra Ljubo je poginuo u prometnoj nezgodi u Zagrebu.

Prelistavši više puta fra Ljubin nedovršeni rukopis, ramski su fratri zaključili da ova vrijedna ostavština može poslužiti za izradu monografije o Rami i njezinoj prošlosti. Prije objavljivanja trebalo je rukopis temeljito pregledati i prirediti njegovu konačnu verziju.

Radi bolje preglednosti teksta, cijeli je sadržaj podijeljen na veća poglavlja, koja odgovaraju zaokruženim povijesnim cjelinama. Bilo je također nužno razlučiti, koliko je fra Ljubin pripovijedalački stil to dopuštao, povijesnu građu od narodne predaje, koja je i u ovom slučaju nositelj važnijih životnih prilika, i dakako, često ima ishodište u stvarnim događajima. Jednim kraćim poglavljem obuhvaćeni su i neki pomalo zaboravljeni običaji, karakteristični za ramsko podneblje. Uz ovo, unesene su i određene tehničke preinake u raspored pojedinih manjih poglavlja kako bi se među njima uspostavio ispravan tekstualni i logički slijed. Unatoč ovim korekcijama, upućeniji će čitatelji moći prepoznati u tekstu literarno ruho karakteristično za većinu fra Ljubinih napisa.

Da bi se pojedini isječci prošlosti i prizori iz svakodnevnog života, koji lako izblijede i s vremenom nepovratno nestanu, sačuvali od zaborava, monografija je obogaćena odgovarajućim fotografijama. Ovo će zacijelo pomoći lakšem razumijevanju nekih detalja, a pozitivno će utjecati i na opći dojam o samoj knjizi.

Izdavač je smatrao korisnim kao dodatak monografiji priložiti dugo iščekivani popis ramskih stradalnika. Prošlost, naime, ovog kraja obilježena je brojnim tragedijama, od kojih je najteža bila ona u vrijeme Drugog svjetskog rata. Istina o ovom razdoblju sve donedavno planirano se iskrivljivala kako bi se umanjile tragične posljedice i prikrili stvarni krivci.

Vjerujemo da će se ovaj izdavački pothvat pokazati višestruko korisnim. Neka ovo bude i iskaz zahvalnosti pokojnom fra Ljubi jer njegovom zaslugom ponajviše ramska će prošlost, nadamo se, postati razumljivija svima koji su s njom životno, ali i na druge načine povezani.

 

1. Predgovor
2. Ime i kraj
3. Rama pod Osmanskom (turskom) vlašču
4. Nove župe
5. Znamenitiji franjevci u prošlosti
6. Drugi svjetski rat
7. Poratno vrijeme
8. Rama u narodnoj predaji
9. Neki ramski običaji