Šta si bleno, ko tele u šaren vrata

14.02.2013 10:22   |   1140 prikaza

 

Šta si bleno, ko tele u šaren vrata! 
(Onome tko se nečemu pretjerano iščuđuje.)