Obrezanje

15.02.2013 08:00   |   4039 prikaza

Fra Marko Štekić je uglavnom hodao u habitu, veoma rijetko u civilu. Tako je jednom u habitu prolazio kroz neko muslimansko selo u tuzlanskom kraju. Prolazio je kraj kuće u kojoj je jedan dječak na svježe bio obrezan, pa je imao na sebi samo dugu košulju kako se ne bi povrijedio. Vidjevši fra Marka također u dugoj košulji – habitu, dječak ga upita:

– Boli li tebe?

– Ne boli – odgovori fra Marko.

– Ma sigurno boli, ali ti nećeš da kažeš – uzvrati dječak. 

Arhiva novosti