Ne čekati dok bude prekasno

09.05.2016 07:19   |   1361 prikaza

Možda još imaš oca i majku,
možda si oženjen.
Budi tada, prije svega kod kuće, srdačan,
pun pažnje i dobrote prema drugima.
Jer kad otac ili majka, muž ili žena umru,
često se dogodi da onima koji ostanu,
djeci ili bračnome drugu, bude jako žao
što su katkad prema njima bili tako malo ljubazni.

Tada ćeš najprije pomisliti na trenutke
kad si prema starom ocu ili prema staroj majci
bio nestrpljiv, krut, te nisi imao razumijevanja,
kad je možda bilo velikih poteškoća.
Kao muž sjetit ćeš se tada prije svega
kako si prema vlastitoj ženi pokazao ponekad
premalo poštovanja i sposobnosti suuživljavanja.
A kao supruga postat ćeš možda svjesna
koliko je tvoj muž morao biti razočaran
zbog tvojeg raspoloženja i ljubomore,
zbog tvoje izostale naklonosti.

Tek tada ćete osjetiti
koliko je onaj drugi potiho trpio.
Tada ćete, a da to nitko ne vidi, briznuti u plač:
"Da sam barem imao još samo pet minuta
da sve reknem i sve opet popravim, samo pet minuta!"
Ali, prekasno je žaliti
ako se čeka dok netko umre.
Arhiva novosti