PretragaZanimljivosti

24.02.2013 Ko s đavlom tikve sadi do ponoći, od ponoći mu od glavu pucaju!

Ko s đavlom tikve sadi do ponoći, od ponoći mu od glavu pucaju!
(Oprez je posebno potreban s nečovjekom!)

16.02.2013 Ne viruj Bogu u Baćini (u planini)!

Ne viruj Bogu u Baćini (u planini)! 
(U planinu se i usred ljeta ide spreman za svako nevrijeme!)

15.02.2013 Ćoravoj mački svitlio, ne svitlio, ona ne vidi

 

Ćoravoj mački svitlio, ne svitlio, ona ne vidi! 
(Neuviđavnu čovjeku uzalud je dokazivati!)

15.02.2013 Daj budali šćap, on će te s njim po glavi!

Daj budali šćap, on će te s njim po glavi!
(Treba biti oprezan tko je za što!)

14.02.2013 Ko se rano oženi i rano ruča, taj se ne pokaje!

Ko se rano oženi i rano ruča, taj se ne pokaje!
(Oklijevanjem se ostane gladan i samac!)

14.02.2013 Šta si bleno, ko tele u šaren vrata

 

Šta si bleno, ko tele u šaren vrata! 
(Onome tko se nečemu pretjerano iščuđuje.)

14.02.2013 O Božiću kad se žito želo

 

O Božiću kad se žito želo!
(U prenesenom značenju - Nikada!)

13.02.2013 Ni u gori o zlu ne govori

 

Ni u gori o zlu ne govori! 
(U govoru se uvijek treba biti oprezan!)