Ramske izreke

Ne viruj Bogu u Baćini (u planini)! (U planinu se i usred ljeta ide spreman za svako nevrijeme!)


Donacije za samostan

Transakcijski račun:
UniCredit Bank d.d. Mostar
broj: 3382102200301698

Za inozemstvo:
UniCredit Bank d. d. Mostar
Konto: 25006059111
IBAN: BA393382104861094439
SWIFT CODE: UNCRBA22