Klanjam se Tebi Bože Svemogući

26.09.2013 11:48   |   2893 prikaza

Fra Željko Džaja imao je u Dobretićima nedjeljnu misu. Po starom običaju lijeva strana pripada ženskom svijetu a desna muškom. Ali! Snažni i otresiti, kao gora visoki seoski momak, sa nadimkom Šiljkan podno crkve držao se na ženskoj strani. A to je fra Željku upalo u oči, jer na to se strogo pazilo. Pa "prozove" Šiljkana da pređe na svoju mušku stranu. Ali Šiljkan ni da čuje, a Željko sve jedrije i moli i uzvikuje. Međutim kad je vidio da je sve uzalud, onda se obrati svekolikoj muškoj strani, i svečano riječ po riječ, naglasito prozbori:
– A, znate li vi što Šiljkan neće da pređe na mušku stranu?! On se podviruje pod vaše snaše!

Bilo je dosta da se stvori gužva, pođoše prema Šiljkanu, a Šiljkan prema izlaznim vratima, izustivši na brzinu prije toga:
– Klanjam se Tebi Bože Svemogući, a tebi Džaja jebem mater – i kao klis izleti iz crkve i izgubi se.